Translate this page

NOU TOUT DWE JWENN + NOU TOUT AP JWENN = NOU TOUT JWENN

FÒK SA CHANJE